Aktuality
Vláda schválila odklad pracovnělékařských prohlídek

20 / 10 / 2020

Vláda schválila kvůli epidemii nového typu koronaviru další odložení povinných periodických pracovnělékařských prohlídek na dobu nouzového stavu. Na tiskové konferenci 16. října 2020 po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na jaře nebyly nutné po několik měsíců. Čestné prohlášení o zdravotním stavu stačilo ještě 90 dní po ukončení nouzového stavu, u rizikovějších prací 30 dní.

Vláda 23. března stanovila, že lidé, kteří nastoupí do práce v době nouzového stavu, nemusí absolvovat pracovně-lékařskou prohlídku a nahradí jim ji čestné prohlášení. Sankce nehrozily ani v případě, že zaměstnanci skončila platnost periodické lékařské prohlídky.

Jednotlivé profese do kategorií podle rizikovosti rozděluje zákon o ochraně veřejného zdraví. Podle serveru Bezpečnost práce jsou práce první kategorie takové, kde se neočekává negativní vliv na zdraví, u druhé kategorie pouze výjimečně. Ve třetí kategorii práce jsou překračované hygienické limity, ve čtvrté hrozí vysoké riziko ohrožení. U prvních dvou platilo na jaře odložení prohlídek o 90 dní, u ostatních o 30 dní ještě po skončení nouzového stavu.

Práce zařazuje po žádosti zaměstnavatele do kategorií krajská hygienická stanice. Posuzuje je podle rizikových faktorů jako je například hluk, prašnost, teplo, chlad, tlak vzduchu, vystavení chemickým látkám, záření, elektromagnetickému poli, vibracím nebo fyzické či psychické zátěži. Zátěžové je podle ní také sledování obrazovek nebo třísměnný či nepřetržitý pracovní režim.

Novinky - výpis všech