účetní a
daňové
poradenství

Upozornění pro klienty - uzavření účetní kanceláře

01. 03. 2021

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 217 ze dne 26. 2. 2021 je naše účetní kancelář uzavřena, neboť podle výše uvedeného usnesení se ode dne 1. 3. 2021 do dne 21. 3. 2021 zakazuje poskytování služeb vedení účetnictví a daňové evidence v provozovnách.

Pokud do naší kanceláře potřebujete doručit Vaše účetní doklady, prosím, doručte nám doklady v elektronické podobě nebo je zanechejte na spodní recepci budovy, kde si je naši zaměstnanci vyzvednou.

Veškerá jednání ohledně Vašich účetních záležitostí je možné uskutečnit pouze telefonicky, e-mailem případně on-line. Po domluvě je možná návštěva našeho zaměstnance přímo ve Vaší provozovně, to ale jen za předpokladu, že Vaše provozovna nemusí být uzavřena z výše uvedených důvodů také.

Služby daňového poradenství naše společnost vykonává i ve výše uvedeném období bez omezení, jelikož se na tyto služby nevztahuje výše uvedené Usnesení vlády ČR.

Děkujeme za pochopení,

Michal Podivinský

jednatel UDP AUSTRIA s.r.o.

Usnesení Vlády ČR č. 2017 ze dne 26.2.2021

document.pdf (173 kB)


Novinky