Aktuality
Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ

22 / 11 / 2021

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky musí zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování (použití laickou osobou).

Testování musí probíhat alespoň jedenkrát za týden

Všichni zaměstnanci musí na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci jedenkrát týdně. To neplatí pro zaměstnance, kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti. V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře.  

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na osoby, které:

  • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Zaměstnavatelé a OSVČ jsou povinni zajistit výše popsané testování nejpozději do 29. listopadu 2021.

Dále zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování a osobám samostatně výdělečně činným se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Aktualita - Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf (230 kB)
Novinky - výpis všech