Aktuality
Finanční správa vyzývá poplatníky k žádostem o vrácení přeplatků na dani silniční

22 / 09 / 2022

V letošním roce došlo k novele zákona o silniční dani. Největší novinkou je vyjmutí všech vozidel do 3,5 t z předmětu daně. Také byla zrušena povinnost zálohování u vozidel, která nadále předmětem daně jsou. Jiné jsou sazby daně. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří již nemají vozidla která jsou předmětem daně, aby si zažádali o vrácení přeplatků, DAP již podávat nebudou.

Informace GFŘ: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2022/financni-sprava-eviduje-vice-nez-1-5

Novinky - výpis všech