účetní a
daňové
poradenství

K připravovaným změnám v daňových zákonech

02. 11. 2018

V Poslanecké sněmovně se aktuálně projednává několik novel daňových zákonů, z nichž nejdůležitější, je tzv. vládní daňový balíček, který mění deset zákonů týkajících se daní. Výrazné zpoždění při projednávání této novely zatím znamená, že šance na to, aby byl zákon účinný od 1. ledna 2019, jsou v podstatě nulové. Definitivní ukončení legislativního procesu tak lze očekávat až počátkem roku 2019. Vládnímu daňovému balíčku by se nyní měl věnovat rozpočtový výbor, od kterého se očekává, že stanoví plánovanou účinnost. Projednávání novely zákona o evidenci tržeb, která měla spustit třetí a čtvrtou fázi, se neustále odkládá.

Vládní daňový balíček zavádí mimo jiné zdanění zahřívaného tabáku, do zákona o daních z příjmů zapracovává opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a zjednodušuje správu daně z hazardních her. V zákoně o dani z přidané hodnoty omezuje České televizi a Českému rozhlasu možnost uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.

Daň z příjmů

Novela zákona o daních z příjmu by měla mimo jiné aplikovat požadavky Evropské unie na pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem. Novela rovněž obsahuje úpravu spočívající v rozšíření oznamovací povinnosti o odvedené sražené dani z příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí, a to i na osvobozené příjmy a příjmy, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v České republice.

Daň z přidané hodnoty

V zákoně o dani z přidané hodnoty se navrhuje kvůli neslučitelnosti s evropským právem zrušit loni zavedené opatření, podle kterého veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas mohou uplatňovat nárok na odpočet daně za pořízené zboží nebo služby ve stejném rozsahu, jako ho mohou uplatňovat komerční rozhlasové a televizní stanice. Změna tedy negativně ovlivní hospodaření veřejnoprávních stanic. Nově by měl být vymezen finanční leasing, částečně by se měl změnit způsob výpočtu daně (zaokrouhlování), omezena by měla být volba zdanění u nájmu nemovitostí určených pro bydlení. Návrh novely počítá s rozdělením voucherů (poukazů, kupónů) na dvě jasné kategorie vzhledem k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a například také počítá z rozšířením možnosti opravy základu daně u nedobytných pohledávek. K dalším novinkám by mělo patřit stanovení základu měnou, vracení daně u běžného majetku při zrušení registrace a nárokování odpočtu před registrací, specifikace případů, kdy si zahraniční osoby nejen ze zemí Evropské unie, ale i ze třetích zemí, mohou nárokovat tuzemskou daň z přidané hodnoty buď prostřednictvím odpočtu, anebo prostřednictvím mechanismu vrácení daně, a případně též, ze kterého státu budou povinny žádost o vrácení podat. Zavedena by měla být povinnost vynaložit nezbytné úsilí k doručení daňového dokladu ve lhůtě pro jeho vystavení, to znamená běžně do patnácti dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

Spotřební daně

Spotřební daň ze zahřívaných tabákových výrobků (v např. typu IQOS) by podle návrhu novely měla být aplikována podle váhy se sazbou daně ve stejné výši jako u tabáku ke kouření. Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je celoevropským trendem.

Daň z hazardních her

Novela zákona o dani z hazardních her by měla zjednodušit a zefektivnit správu této daně, kupříkladu prostřednictvím změny způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady tak, aby bylo méně často by měl tuto daň spravovat Specializovaný finanční úřad. To je také promítnuto do novely zákona o Finanční správě ČR.

Zákon o Celní správě a zákon o Finanční správě

Součástí vládního daňového balíčku je zároveň změna zákona o celní správě, která by v případě schválení dávala celníkům právo používat při kontrole hazardu nebo dodržování evidence tržeb krycí doklady. Návrh sice podmiňuje použití krycích dokladů tím, že bez nich by mohla být kontrola zmařena, nebo by mohl být ohrožen život nebo zdraví celníka, případně jiné osoby, tak jako tak ale hlavně u kontroly evidence tržeb jde o kontroverzní opatření.Novinky