účetní a
daňové
poradenství

Finanční úřad již nesmí při registraci k DPH vyžadovat detailní údaje a dokumenty

10. 01. 2019

Podle rozhodnutí soudu nesmí správce daně při registraci k DPH bez předchozí žádosti plošně vyžadovat po podnikatelích detailní údaje a dokumenty, aniž by to náležitě zdůvodnil. Správce daně musí konkretizovat a odůvodnit jednotlivé pochybnosti o správnosti nebo úplnosti konkrétních údajů uvedených v přihlášce k registraci, a to včetně skutkových okolností, z nichž tyto pochybnosti pramení.

Zákon totiž neuvádí, jaké materiály smí finanční úřady od subjektu dobrovolné registrace požadovat. Odborníci již dlouho upozorňovali na to, že finanční úřady postupují plošně a mnohdy bez zdůvodnění proč vlastně dané informace požadují. Při registraci subjektů tak bylo nutné doložit existující ekonomickou činnost, nájemní smlouvy, majetek, počet telefonů a účty za ně a další podrobné informace nad rámec povinných registračních údajů.

Ke zlomu došlo na podzim u Krajského soudu v Brně. Soud rozhodl ve prospěch firmy, která podala žalobu na správce daně – ten ji vyzval kvůli pochybnostem k doplnění dalších údajů, neuvedl, v čem pochybnosti ohledně přihlášky spočívají. Proti rozsudku nebyla podána kasační stížnost a stal se tak pravomocným. Soud potvrdil, že není možné posílat výzvy plošně a s každým subjektem jednat jako s podvodníkem.Novinky