účetní a
daňové
poradenství

Od 1.7.2019 se mění sazby pojistného

19. 06. 2019

Snížené pojistné se tak projeví v úhradě pojistného poprvé za měsíc červenec 2019.

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1.7.2019 ke zrušení tzv. karenční doby, po kterou se v případě dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém nebo služebním poměru náhrada mzdy nebo platu, případně plat či jiný příjem (zpravidla první 3 dny trvání dočasné pracovní neschopnosti). Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby dochází s účinností od téhož dne ke snížení sazby pojistného na nemocenském pojištění o 0,2% - změna § 7 odst. 1 písm. a), c) bod 2 a písm. e) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPSZ").

Sazby pojistného na sociálnízabezpečení s účinností od 1.7.2019 činí (změny vyznačeny tučně):

  • a) u zaměstnavatele 24,8% z vyměřovacíhozákladu, z toho 2,1% na nemoceenské pojištění, 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti,
  • b) u zaměstnance 6,5% z vyměřovacího základu,
  • c) u OSVČ

     1) 29,2% z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 1 a 2 ZPSZ, z toho 28% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění,

     2) 2,1% z vyměřovacího základu uvedeného v § 5b odst. 3 ZPSZ, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,

  • d) u osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28% z vyměřovacího základu,
  • e) u zahraničního zaměstnance 2,1% z vyměřovacího základu.

V souvislosti se nížením sazby pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců dochází s účinností od 1.7.2019 ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob, a to na 126 Kč (2,1% z minimálního vyměřovacího základu, který činí 6 000 Kč). Od 1.1.2019 do 30.6.2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění těchto osob 138 Kč.Novinky