Aktuality
Zaměstnávání cizinců mimo EU - přehled povinností

08 / 08 / 2019

Zaměstnávání cizinců - tedy občanů mimo Evropskou unii, představuje složitější proces než při zaměstnávání občanů z EU. Přináší také vyšší nároky na administrativu a zaměstnavatel si musí dát pozor, aby se nedostal do podezření, že zaměstnává cizince nelegálně. Rychlý přehled povinností jsme pro vás ale také nachystali v tomto článku.

V případě zaměstnávání cizinců mimo EU je nutné od úřadů získat v první řadě povolení. Cizinec může v ČR pracovat na základě povolení k pobytu na našem území za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání od úřadu práce nebo je držitelem zaměstnanecké či modré karty. Postup při zaměstnávání cizinců, kteří pro práci v ČR potřebují zaměstnaneckou kartu, jsme sepsali do přehledných bodů.

REKAPITULACE POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ MIMO EU:

1. Nahlášení volného pracovního místa k získání zaměstnanecké karty.

Termín: průběžne   /   Instituce: úřad práce


2. Pokud není místo do 30 dní obsazeno, přeřadí se žádost do centrální evidence volných míst, kde může cizinec zjistit identifikační číslo volného pracovního místa.

Termín: 31. den   /   Instituce: Portál MPSV


3. Cizinec vyplní Žádost o zaměstnaneckou kartu a zašle na zastupitelský úřad ČR ve státě, jehož je cizinec občanem.

Termín: průběžně   /   Instituce: zastupitelský úřad


4. Zastupitelský úřad předá materiály na MV ČR.

Termín: průběžně   / Instituce: Ministerstvo vnitra


5. Ministerstvo vnitra vyzve zastupitelský úřad k vydání víza na 90 dnů, kdy úřad toto vízum vydá.

Termín: neprodleně   /   Instituce: Ministerstvo vnitra + zastupitelský úřad


6. Cizinec se dostaví na MV ČR k odebrání biometrických údajů pro vystavení karty, kde obdrží Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty.

Termín: neprodleně   /   Instituce: Ministerstvo vnitra


7. Po obdržení Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty může být cizinec zaměstnán.

Termín: po obdržení   /   Instituce: zaměstnavatel


8. Zaměstnavatel hlásí nástup cizince do zaměstnání.

Termín: v den nástupu cizince   /   Instituce: úřad práce


9. Po uplynutí lhůty 60 dní obdrží cizinec zaměstnaneckou kartu.

Termín: po uplynutí lhůty 60 dní   /   Instituce: cizinec + zaměstnavatel


10. Zaměstnavatel přihlašuje cizince k pojištění.

Termín: do 8 dní po nástupu do zaměstnání   /   Instituce: SSZ + ZP


11. Zaměstnavatel odvádí pojistné.

Termín: do 20. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý   /   Instituce: SSZ + ZP


Novinky - výpis všech