Aktuality
Cestovní náhrady: výše sazeb pro rok 2020

09 / 01 / 2020

Cestovními náhradami rozumíme proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovních cestách, cestách mimo pravidelné pracoviště a při výkonu práce v zahraničí. Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad dochází pravidelně. V jaké výši se aktuálně nachází cestovní náhrady pro tuzemské a zahraniční cesty?

Výši stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách stanovuje každý rok vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Změny ve výši cestovních náhrad v tuzemsku pro rok 2020

Oproti roku 2019 se výše hodnot sazeb stravného zvyšuje o pět korun v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu. Výše cestovních náhrad pro nepodnikatelskou sféru (veřejná/platová) je:

  • v 1. časovém pásmu (5 až 12 hodin) 87 Kč – 103 Kč,
  • ve 2. časovém pásmu (12 až 18 hodin) 131 Kč – 158 Kč,
  • a ve 3. časovém pásmu (déle než 18 hodin) 206 Kč – 246 Kč.

V případě výše sazeb pro podnikatelskou sféru (soukromá/mzdová) došlo ke stejnému zvýšení, ale pro zaměstnavatele je závazná pouze minimální částka. Na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojenými organizacemi (nepodnikatelská sféra) neomezuje firmy horní hranice výše cestovních náhrad a mohou svým zaměstnancům proplatit jakoukoliv vyšší částku. Jako daňově uznatelný náklad ale může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Ke zvýšení sazby dojde i při použití osobních silničních motorových vozidel – a to o 10 haléřů (ze 4,10 Kč na 4,20 Kč).

Aby bylo možné zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad pohonné hmoty, musí jejich nákup prokázat dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Dalším způsobem prokazování cen pohonných hmot je použití průměrných cen, které jsou stanovené ve vyhlášce.

Za 1 litr pohonné hmoty je pro rok 2020 stanovena průměrná cena:

  • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 31,80 Kč u motorové nafty,
  • 4,80 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.

Změny zahraničního stravného v roce 2020

Pro rok 2020 dojde na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí ke zvýšení zahraničního stravného ve více jak dvaceti regionech. Z těch nejnavštěvovanějších se jedná např. o USA, Itálii, Španělsko, Lucembursko, Irsko, Dánsko, Maltu, Norsko, Bosnu a Hercegovinu nebo Island. Plné znění výše sazeb pro zahraniční stravné v roce 2020 je možné nalézt ve vyhlášce č. 310/2019 Sb. 

 Kdy a v jaké výši se zahraniční stravné v rámci cestovních náhrad poskytuje? 

  • Při zahraniční cestě delší jak 18 hodin – plná výše základní sazby.
  • Při cestě do zahraničí delší jak 12, nejvýše 18 hodin – 2/3 ze základní ceny stravného.
  • Pokud zahraniční cesta trvá méně než 12 hodin, ale aspoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin – 1/3 ze základní ceny stravného.

 

 

Novinky - výpis všech