Aktuality
Odklad podání daňových přiznání k daním z příjmů za rok 2019

10 / 06 / 2020

Dnes zveřejnilo Ministerstvo financí na svých stránkách ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 infomraci, že je možné podat daňové přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2019 bez sankcí do 18. srpna 2020. Ministerstvo financí tento krok opět učinilo velmi zvláštním způsobem, kdy nedochází k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, ale dochází k prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání a prominutí úroku z prodlení za období do 18. srpna 2020.

Dovolujeme si však upozornit klienty, že ačkoli beztrestně mohou daňová přiznání podávat a hradit doplatky na daň až do 18. srpna 2020, dochází při opoždění s podáním či úhradou daně k protiprávnímu jednání, které nebude nyní ze strany správce daně sankcionováno, ale může k němu být přihlédnuto v budoucnosti, např. při rozhodování správce daně o prominutí skancí předepsaných klientovi v jiných věcech.

Novinky - výpis všech