účetní a
daňové
poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství poskytujeme na základě a v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, které od roku 1998 umožňuje vykonávat tuto činnost i právnickým osobám.

Našim klientům poskytujeme daňové poradenství prostřednictvím tří daňových poradců Komory daňových poradců ČR:

Jméno Telefon E-mail
Číslo osvědčení u KDP ČR
Oldřich Podivinský
+420 585 243 340
podivinsky.oldrich@udpa.cz
00763
Michal Podivinský
+420 585 243 344
podivinsky.michal@udpa.cz 04838
Jana Razimová
+420 565 442 989
razimova.jana@udpa.cz 04998Kromě obecného daňového poradenství, které našim klientům šetří jejich peníze jak na daních, ta k na pokutách, nabízíme zpracování a podání daňových přiznání, zastupování klienta před správcem daně v případě kontrol, ale i při registraci na místně příslušných finančních úřadech.

Dokážeme optimalizovat Vaši daňovou povinnost tak, abyste díky neznalosti zákonů neplatili příliš vysoké daně. Samozřejmostí je také posunutí termínu podání daňového přiznání z 1. dubna na 1. července běžného roku.

V rámci naší praxe dlouhodobě spolupracujeme s několika auditorskými kancelářemi, která našim významným klientům poskytuje auditorské služby.