účetní a
daňové
poradenství

Kdo jsme

Společnost UDP AUSTRIA s.r.o. byla založena v březnu 1993, a působí tedy na českém trhu bez přestávek již déle než 25 let v oboru ekonomického, účetního a daňového poradenství.

Mezi naše klienty patří především malí a střední podnikatelé a firmy, kterým poskytujeme poradenské služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a daňového poradenství. Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradců zapsaných v Komoře daňových poradců České republiky, Oldřicha Podivinského, č. osvědčení 00763, Jany Razimové, č. osvědčení 04998 a Michala Podivinského, č. osvědčení 04838.Předmětem podnikání naší společnosti je především:

  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence
  • Daňové poradenství


Jsme samozřejmě plátci DPH, a to již od 1.5.1993. Osvědčení o registraci a přiděleném DIČ si můžete stáhnout v sekci O nás/Dokumenty společnosti.
Účetnictví zpracováváme převážně externě. Doklady doručené od klientů jsou zpracovány a uchovávány v naší kanceláři. Naši klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují klienty o stavu jejich podniku.

Za naši práci ručíme.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 1), smí účetní jednotka (klient) pověřit vedením účetnictví i jinou osobu (poradce), avšak nezbavuje se tak podle odst. 2), povinnosti samotné účetnictví vést. S každým klientem proto uzavíráme před zahájením poskytování služeb písemnou smlouvu, ve které se mimo jiné zavazujeme ručit za námi způsobenou škodu. Pro tyto účely jsme dobře pojištěni u ČSOB Pojišťovny, a.s.

Škodám předcházíme.

Dbáme o profesní růst našich poradců ať už organizováním vnitropodnikových školení, anebo účastí našich zaměstnanců na odborných seminářích organizovaných zejména Svazem účetních v Olomouci a Českých Budějovicích.

Pokud si chete naše schopnosti prověřit, kontaktuje, prosím, některého z klientů, kteří souhlasili se zveřejněním v naší databázi klientů.