účetní a
daňové
poradenství

Naše služby

Naše obchodní korporace se již od roku 1993 zabývá poskytováním služeb v oblasti účetnictví, mezd a daní. Od roku 1998 navíc poskytujeme daňové poradenství prostřednictvím daňových poradců Komory daňových poradců ČR, které původně poskytoval daňový poradce č. 00763, Ing. Oldřich Podivinský, zakládající společník.

Účetnictví zpracováváme převážně externě. Doklady doručené od klientů jsou zpracovány a uchovávány v naší kanceláři. Naši klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují klienty o stavu jejich podniku. Více informací.

V současné době, kdy informační technologie umožňují práci z našich kanceláří přímo v informačním systému klienta se však toto zaběhnuté pravidlo postupně mění. Klient tak má své doklady stále u sebe a současně vidí, jak námi zpracovaná data ovlivnila hospodaření jeho podniku.

Pracujeme primárně s ekonomickým systémem POHODA, ale klient je tím, kdo určuje v jakém systému máme pracovat. Proto se nebráníme ani jiným spolehlivým účetním systémům, jako je například Money S3.

Našim klientům každý měsíc připravujeme na základě předaných podkladů pro zpracování mezd veškeré tiskové sestavy související s výplatou mezd jejich zaměstnanců. Jsme vždy připraveni sepsat pracovní smlouvu, dohody o rozvázání pracovního poměru, nebo například zastoupit klienta před kontrolními orgány, které správnost výpočtu mezd pravidelně kontrolují. Více informací.

Kromě obecného daňového poradenství, které našim klientům šetří jejich peníze jak na daních, tak na pokutách, nabízíme zpracování a podání daňových přiznání, zastupování klienta před správcem daně v případě kontrol, ale i při registraci na místně příslušných finančních úřadech. Více informací.