účetní a
daňové
poradenství

Navázání spolupráce

S našimi klinety spolupracujeme výhradně na základě písemné smlouvy. Za účelem navázání spolupráce, prosím, kontaktujte našeho jednatele a daňového poradce, Michala Podivinského, který má tuto agendu na starosti. Každá smlouva je individuální a je potřeba ji řádně s klientem prodiskutovat. Některé věci jsou ale pevně stanovené, a ty máme včleněny do Všeobcených obchodních podmínek pro poskytování služeb a Obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství. Oba tyto dokumenty si můžete pročíst už dnes, teď hned.Pro navázání spolupráce s naší kanceláří budeme potřebovat od Vás, našich klientů, množství informací, které jsou nezbytné pro správné nastavení našich informačních systémů podle Vašich požadavků a představ. Níže naleznete úplný seznam podkladů, o které Vás požádáme v prvních dnech naší spolupráce.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.