O nás

Účetní a Daňové Poradenství.

To jsou ta první tři písmena v názvu společnosti UDP AUSTRIA.

Už 4. března 1993 se poprvé sešli zakladatelé obchodní korporace UDP AUSTRIA u notáře, aby začali dělat to, co je bavilo a naplňovalo. Těmi zakladateli byli Helmut Daixller (A) a Oldřich Podivinský (CZ). Byla tak založena společnost AUSTRIA - Internationale feasibility studies, jejíž hlavní činností bylo zpracovávat studie čerstvě privatizovaných podniků, které v té době hledali zahraniční kapitál pro svůj další rozvoj.

Paralelně s touto činností, Oldřich Podivinský úspěšně složil zkoušky, a stal se daňovým poradcem Komory daňových poradců ČR a přirozeně se začal věnovat daňovému poradenství, vedení jednoduchého a podvojného účetnictví drobných klientů. 

Od roku 2005 vede firmu Michal Podivinský, který, jak sám říká, se "potatil". V rodinné firmě začal pracovat v roce 1996 při studiu vysoké školy a v roce 2014 se stal také daňovým poradcem Komory daňových poradců ČR.

Dnes má firma UDP AUSTRIA celkem 15 stálých zaměstnanců a poskytuje služby více než 170 spokojeným klientům. Mezi klienty naší firmy patří drobní živnostníci, ale i firmy zaměstnávající přes 500 zaměstnanců. Toho všeho jsme dosáhli díky každodennímu úsilí všech našich zaměstnanců.

Věnujte nám trochu času a prozkoumejte, jaké služby Vám nabízí naše účetní a daňově-poradenská kancelář UDP AUSTRIA. Poznejte metody naší práce při vedení účetnictví a daňové evidence v 21. století.

Zjistěte, jakým způsobem zpracujeme pro Váš podnik mzdy a připravíme související pracovně-právní dokumenty.

Kontaktujte daňového poradce a nechejte si poradit v oblasti daní a poplatků. Jste si jistí, že víte, kdy máte platit daně a jste si jistí, že platíte daně ve správné výši? Požádejte daňového poradce o odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů.

Zastavte se. Dál nehledejte. Zvažte množství a flexibilitu služeb, které nabízíme na špičkové úrovni, kontaktujte naše klienty a vyžádejte si reference o práci, kterou pro ně vykonáváme déle než 25 let.

Zkuste si odpovědět na pár otázek:

Máte nyní přístup ke svému účetnictví?
Jak rychle dokážete zjistit, zda je faktura uhrazená?
Jak často Vám účetnictví poradí při rozhodování v podnikání?
Jaké služby Vám můžeme garantovat my?My Vás provedeme světem účetnictví, daní a poplatků.


Kdo jsme


Společnost UDP AUSTRIA s.r.o. byla založena v březnu 1993, a působí tedy na českém trhu bez přestávek již déle než 25 let v oboru ekonomického, účetního a daňového poradenství.

Mezi naše klienty patří především malí a střední podnikatelé a firmy, kterým poskytujeme poradenské služby v oblasti účetnictví, daňové evidence, zpracování mezd, personalistiky a daňového poradenství. Daňové poradenství je poskytováno prostřednictvím daňových poradců zapsaných v Komoře daňových poradců České republiky, Michala Podivinského, č. osvědčení 04838 a Jany Razimové, č. osvědčení 04998.


Účetnictví zpracováváme převážně externě. Doklady doručené od klientů jsou zpracovány a uchovávány v naší kanceláři. Naši klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují klienty o stavu jejich podniku.

Naše práce se za poslední roky hodně změnila. Ty tam jsou doby, kdy nám byly doklady doručovány osobně ve složkách nebo v "krabicích od bot".

Většina dokladů dnes proudí do naší kanceláře výhradně v elektronické podobě. Náš účetní systém dokáže doklady zaslané v PDF zpracovat a uložit přímo do našho účetního systému. Současně ukládáme doklady na náš firemní cloud, kde je může klient kdykoli dohledat. 


Za naši práci ručíme.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 1), smí účetní jednotka (klient) pověřit vedením účetnictví i jinou osobu (poradce), avšak nezbavuje se tak podle odst. 2), povinnosti samotné účetnictví vést. S každým klientem proto uzavíráme před zahájením poskytování služeb písemnou smlouvu, ve které se mimo jiné zavazujeme ručit za námi způsobenou škodu. Pro tyto účely jsme dobře pojištěni u ČSOB Pojišťovny, a.s.


Škodám předcházíme.

Dbáme o profesní růst našich poradců ať už organizováním vnitropodnikových školení, anebo účastí našich zaměstnanců na odborných seminářích organizovaných zejména Svazem účetních v Olomouci a Českých Budějovicích.


Pokud si chete naše schopnosti prověřit, kontaktuje, prosím, některého z klientů, kteří souhlasili se zveřejněním v naší databázi klientů.

Dokumenty společnosti


Nechceme před Vámi nic skrývat. Proto zde zveřejňujeme základní výpisy z veřejných registrů naší obchodní korporace. Pokud potřebujete aktuální údaje a výpisy garantované státem, navštivte https://portal.gov.cz, kde můžete o tyto výpisy požádat on-line. Informaci o evidenci UDP AUSTRIA v seznamu právnických osob vykonávajících daňové poradenství naleznete zde.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Navázání spolupráce


S našimi klinety spolupracujeme výhradně na základě písemné smlouvy. Za účelem navázání spolupráce, prosím, kontaktujte našeho jednatele a daňového poradce, Michala Podivinského, který má tuto agendu na starosti. Každá smlouva je individuální a je potřeba ji řádně s klientem prodiskutovat. Některé věci jsou ale pevně stanovené, a ty máme včleněny do Všeobcených obchodních podmínek pro poskytování služeb a Obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství. Oba tyto dokumenty si můžete pročíst už dnes, teď hned.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Pro navázání spolupráce s naší kanceláří budeme potřebovat od Vás, našich klientů, množství informací, které jsou nezbytné pro správné nastavení našich informačních systémů podle Vašich požadavků a představ. Níže naleznete úplný seznam podkladů, o které Vás požádáme v prvních dnech naší spolupráce.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.