Naše službyNaše obchodní korporace se již od roku 1993 zabývá poskytováním služeb v oblasti účetnictví, mezd a daní. Od roku 1998 navíc poskytujeme daňové poradenství prostřednictvím daňových poradců Komory daňových poradců ČR, které původně poskytoval daňový poradce č. 00763, Ing. Oldřich Podivinský, zakládající společník.
V současnosti poskytujeme daňové poradenství prostřednictvím dvou daňových poradců, Jany Razimové a Michala Podivinského. Mzdy a personalistiku má v naší kanceláři "na povel" zkušená mzdová účetní a personalistka, Blanka Kročilová.


Účetnictví


Účetnictví zpracováváme převážně externě. Doklady doručené od klientů jsou zpracovány a uchovávány v naší kanceláři. Naši klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují klienty o stavu jejich podniku.

V současné době, kdy informační technologie umožňují práci z našich kanceláří přímo v informačním systému klienta se však toto zaběhnuté pravidlo postupně mění. Klient tak má své doklady stále u sebe a současně vidí, jak námi zpracovaná data ovlivnila hospodaření jeho podniku.

Pracujeme primárně s ekonomickým systémem POHODA, ale klient je tím, kdo určuje v jakém systému máme pracovat. Proto se nebráníme ani jiným spolehlivým účetním systémům, jako je například Money S3.

Za naši práci ručíme.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 1), smí účetní jednotka (klient) pověřit vedením účetnictví i jinou osobu (poradce), avšak nezbavuje se tak podle odst. 2), povinnosti samotné účetnictví vést. S každým klientem proto uzavíráme před zahájením poskytování služeb písemnou smlouvu, ve které se mimo jiné zavazujeme ručit za námi způsobenou škodu. Pro tyto účely jsme dobře pojištěni u ČSOB Pojišťovny, a.s.

Škodám předcházíme.

Dbáme o profesní růst našich zaměstnanců ať už organizováním vnitropodnikových školení, anebo účastí na odborných seminářích organizovaných zejména Svazem účetních v Olomouci a Českých Budějovicích.


Proč je externí vedení účetnictví výhodnější?

Naše firma se domnívá, že externí vedení účetnictví je zpravidla výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci.

Ať smluvíte s Vaší interní účetní jakoukoli mzdu, externí firma zpracuje tutéž agendu minimálně o 34% levněji, neboť neplatíte za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace svého zaměstnance. A jak vyřešíte zaúčtování dokladů v době dovolených? A co budete dělat, když účetní onemocní?

Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. Externí firma prostě počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.

Ušetříte za školení svých zaměstnanců. Naše firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje průběžná školení ve všech oblastech, které jseou pro naši práci nezbytné. Má specializované pracovníky v každé účetní či daňové problematice (specialista na mzdy, daňová přiznání, cestovní náhrady, na majetek, interní směrnice atd.). Externí firma sleduje za Vás veškeré legislativní změny a aktuální informace o daňových novelách a stanoviscích, o kterých informuje své klienty a které zapracovává při zhotovování účetnictví svých klientů.

Uzavřením smlouvy s externí firmou se vzdáte povinnosti zabezpečovat a obnovovat Vaše materiální a programové vybavení včetně zaškolování pracovníků. Tuto práci uděláme za Vás.

Vaše společnost se nemůže pojistit proti škodám, které způsobí ve vlastním účetnictví. Naše firma s chybami počítá a proto má sjednáno Profesní pojištění odpovědnosti za škodu auditorů, auditorských společností, daňových poradců a účetních. Naše firma zajišťuje dvoustupňovou kontrolu u výstupních dat všech přiznání a výkazů.

Výsledné náklady na vedené účetnictví má externí firma nižší v důsledku četnosti opakování účetních případů a daňových problémů. Externí firma vám může zajistit ekonomické a daňové poradenství popřípadě dohled auditora. Dále poskytuje daňové plánování a optimalizaci vašich daní. Upozorňuje klienta na daňové termíny a splatnosti jeho daní a daňových záloh.

Někteří preferují účetní jako zaměstnance, aby měli blízko k dokladům a účetním výstupům. V době internetu a e-mailů to je jen nepatrná výhoda. Nabízíme proto klientům on-line přístup do jejich účetních agend, aby byli informace vždy tam, kde jsou potřeba.

Mzdy a personalistika


Našim klientům každý měsíc připravujeme na základě předaných podkladů pro zpracování mezd veškeré tiskové sestavy související s výplatou mezd jejich zaměstnanců. Jsme vždy připraveni sepsat pracovní smlouvu, dohody o rozvázání pracovního poměru, nebo například zastoupit klienta před kontrolními orgány, které správnost výpočtu mezd pravidelně kontrolují.

Měsíčně zpracováváme pro naše klienty několik stovek výplatních pásek a obstaráváme pro ně i všechny související formality v oblasti personalistiky a zastupování před správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřady práce a inspekoráty práce. To našim klientům umožňuje soustředit se plně na své podnikání.


Co Vám nabízíme?

  • kompletní zpracování mezd, včetně zúčtování daní, sociálního a zdravotního pojištění, mzdové sestavy dle požadavků klienta
  • zpracujeme různé typy mezd podle konkrétních požadavků, vždy podle platné legislativy
  • zasílání výplatních pásek v uzavřených (diskrétních) obálkách
  • zajištění importu dat do Vašeho účetního softwaru prostřednictvím XML komunikace
  • konzultace v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • spolupráce a poradenství při tvorbě vnitropodnikových směrnic v oblasti mezd a personalistiky
  • vedení personální evidence a zajištění styku s příslušnými úřady, zejména při kontrolní činnosti
  • absolutní diskrétnost a vysoký standard ochrany osobních údajů

Daňové poradenství


Daňové poradenství poskytujeme na základě a v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, které od roku 1998 umožňuje vykonávat tuto činnost i právnickým osobám.

Našim klientům poskytujeme daňové poradenství prostřednictvím tří daňových poradců Komory daňových poradců ČR:

JménoTelefonE-mail
Číslo osvědčení u KDP ČR
Michal Podivinský
+420 585 243 344
podivinsky.michal@udpa.cz04838
Jana Razimová
+420 565 442 989
razimova.jana@udpa.cz04998

Kromě obecného daňového poradenství, které našim klientům šetří jejich peníze jak na daních, ta k na pokutách, nabízíme zpracování a podání daňových přiznání, zastupování klienta před správcem daně v případě kontrol, ale i při registraci na místně příslušných finančních úřadech.

Dokážeme optimalizovat Vaši daňovou povinnost tak, abyste díky neznalosti zákonů neplatili příliš vysoké daně. Samozřejmostí je také posunutí termínu podání daňového přiznání z 1. května na 1. července běžného roku.

V rámci naší praxe dlouhodobě spolupracujeme s několika auditorskými kancelářemi, která našim významným klientům poskytuje auditorské služby.