účetní a
daňové
poradenství

Účetnictví

Účetnictví zpracováváme převážně externě. Doklady doručené od klientů jsou zpracovány a uchovávány v naší kanceláři. Naši klienti pak pravidelně nebo podle potřeby dostávají zpracované výstupy, které informují klienty o stavu jejich podniku.

Za naši práci ručíme. Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 1), smí účetní jednotka (klient) pověřit vedením účetnictví i jinou osobu (poradce), avšak nezbavuje se tak podle odst. 2), povinnosti samotné účetnictví vést. S každým klientem proto uzavíráme před zahájením poskytování služeb písemnou smlouvu, ve které se mimo jiné zavazujeme ručit za námi způsobenou škodu. Pro tyto účely jsme dobře pojištěni u ČSOB Pojišťovny, a.s.

Škodám předcházíme. Dbáme o profesní růst našich zaměstnanců ať už organizováním vnitropodnikových školení, anebo účastí na odborných seminářích organizovaných zejména Svazem účetních v Olomouci a Českých Budějovicích.

Proč je externí vedení účetnictví výhodnější?

Naše firma se domnívá, že externí vedení účetnictví je zpravidla výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci.

Ať smluvíte s Vaší interní účetní jakoukoli mzdu, externí firma zpracuje tutéž agendu minimálně o 34% levněji, neboť neplatíte za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace svého zaměstnance. A jak vyřešíte zaúčtování dokladů v době dovolených? A co budete dělat, když účetní onemocní?

Externí firma ve smluveném termínu vždy zajistí požadované výstupy (výkazy, daňová přiznání), zaměstnanec v případě nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny toto vždy zajistit nemůže. Externí firma prostě počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.

Ušetříte za školení svých zaměstnanců. Naše firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje průběžná školení ve všech oblastech, které jseou pro naši práci nezbytné. Má specializované pracovníky v každé účetní či daňové problematice (specialista na mzdy, daňová přiznání, cestovní náhrady, na majetek, interní směrnice atd.). Externí firma sleduje za Vás veškeré legislativní změny a aktuální informace o daňových novelách a stanoviscích, o kterých informuje své klienty a které zapracovává při zhotovování účetnictví svých klientů.

Uzavřením smlouvy s externí firmou se vzdáte povinnosti zabezpečovat a obnovovat Vaše materiální a programové vybavení včetně zaškolování pracovníků. Tuto práci uděláme za Vás.

Vaše společnost se nemůže pojistit proti škodám, které způsobí ve vlastním účetnictví. Naše firma s chybami počítá a proto má sjednáno Profesní pojištění odpovědnosti za škodu auditorů, auditorských společností, daňových poradců a účetních. Naše firma zajišťuje dvoustupňovou kontrolu u výstupních dat všech přiznání a výkazů.

Výsledné náklady na vedené účetnictví má externí firma nižší v důsledku četnosti opakování účetních případů a daňových problémů. Externí firma vám může zajistit ekonomické a daňové poradenství popřípadě dohled auditora. Dále poskytuje daňové plánování a optimalizaci vašich daní. Upozorňuje klienta na daňové termíny a splatnosti jeho daní a daňových záloh.

Někteří preferují účetní jako zaměstnance, aby měli blízko k dokladům a účetním výstupům. V době internetu a e-mailů to je jen nepatrná výhoda. Nabízíme proto klientům on-line přístup do jejich účetních agend, aby byli informace vždy tam, kde jsou potřeba.