účetní a
daňové
poradenství

Všeobecné obchodní podmínky

S každým klientem vždy uzavíráme písemnou smlouvu. Věříme, že stanovení jasných pravidel již na začátku spolupráce s našimi klienty předchází případným nedorozumněním. Všeobecné obchodní podmínky naší obchodní korporace jsou souhnem obecně platných pravidel, které praktikujeme při naší každodenní práci s klienty. Ačkoli se všeobecné obchodní podmínky stávají základním kamenem všech smluv o spolupráci s klienty, ve smlouách samotných je možné aplikaci některých ustanovení obecných smluvních podmínek vyloučit.

Pokud se chcete se všeobecnými obchodními podmínkami seznámit, můžete si je stáhnout ve formátu PDF níže.