Aktuality
NAŘÍZENÍ VLÁDY - MINIMÁLNÍ MZDA

04 / 12 / 2020

 

 

ze dne 16. listopadu 2020,

 

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I


Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb., nařízení vlády č. 336/2016 Sb., nařízení vlády č. 337/2016 Sb., nařízení vlády č. 286/2017 Sb., nařízení vlády č. 273/2018 Sb. a nařízení vlády č. 347/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se částka "87,30 Kč" nahrazuje částkou "90,50 Kč" a částka "14 600 Kč" se nahrazuje částkou "15 200 Kč".

2. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1.

90,50

15 200

2.

99,90

16 800

3.

110,30

18 500

4.

121,80

20 500

5.

134,40

22 600

6.

148,40

24 900

7.

163,90

27 500

8.

181,00

30 400.".

 

Čl. II

 

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Novinky - výpis všech