účetní a
daňové
poradenství

Finanční úřad již nesmí při registraci k DPH vyžadovat detailní údaje a dokumenty

10. 01. 2019
Podle rozhodnutí soudu nesmí správce daně při registraci k DPH bez předchozí žádosti plošně vyžadovat po podnikatelích detailní údaje a dokumenty, aniž by to náležitě zdůvodnil. Správce daně musí konkretizovat a odůvodnit jednotlivé pochybnosti o správnosti nebo úplnosti konkrétních... číst dále

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného

07. 01. 2019
Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Jako každý rok se mění výše minimální zálohy OSVČ, protože... číst dále

Ministryně Maláčová prosadila druhé největší nominální zvýšení minimální mzdy v historii

04. 12. 2018
Minimální mzda se v České republice od 1. ledna 2019 zvýší o 1150 Kč na 13 350Kč. Návrh růstu mezd, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), schválila vláda na svém jednání v uterý 20. listopadu 2018. Jedná se o druhé nejvýraznější... číst dále

Nový tiskopis k dani ze závislé činnosti pro roční zúčtování

07. 11. 2018
Od roku 2018 je možné používat pro účely daně z příjmů ze závislé činnosti zcela nové pouze dvoustránkové tiskopisy. Původní čtyřstránkový byl totiž rozdělen do dvou samostatných tiskopisů obsahujících zvlášť prohlášení a zvlášť žádost o roční zúčtování. Nový... číst dále

K připravovaným změnám v daňových zákonech

02. 11. 2018
V Poslanecké sněmovně se aktuálně projednává několik novel daňových zákonů, z nichž nejdůležitější, je tzv. vládní daňový balíček, který mění deset zákonů týkajících se daní. Výrazné zpoždění při projednávání této novely zatím znamená, že šance na to, aby... číst dále

Evidence skutečných majitelů

31. 10. 2018
Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, která implementovala čtvrtou směrnici o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Na základě této novely tak... číst dále

Hlavní změny připravované novelou zákona o dani z přidané hodnoty od roku 2019

03. 10. 2018
V Poslanecké sněmovně leží od června vládní daňový balíček - novely několika zákonů, v tom také rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, která by podle předkladatele měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2019. Do novely byly především zapracovány požadavky Evropské... číst dále

Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

05. 09. 2018
Na konci měsíce srpna se na tom při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky. Vedle plánované kontrolní činnosti proběhnou mimořádné celostátní kontrolní... číst dále

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

07. 08. 2018
Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy... číst dále

Valorizace cen služeb od 1.8.2018

02. 07. 2018
V návaznosti na meziroční růst spotřebitelských cen služeb za období 1.6.2017 - 31.5.2018 vyhlášený Českým statistickým úřadem jsme přikročili k provedení valorizace cen služeb v našem novém ceníku služeb, který je platný a účinný od 1.8.2018. Ačkoli meziroční nárůst... číst dále

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb

19. 06. 2018
Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i... číst dále

Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018

12. 06. 2018
Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné... číst dále

Novela zákona o evidenci tržeb míří na vládu

07. 06. 2018
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi. Návrh novely zákona upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Podnikatelé,... číst dále

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

07. 06. 2018
Současná česká účetní legislativa neobsahuje konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní účetní standardy (dále „IFRS“) a ze strany tvůrců IFRS prozatím nebylo vydáno ani žádné doporučení týkající... číst dále

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018

07. 03. 2018
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností... číst dále

Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna

01. 03. 2018
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu... číst dále

Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby

01. 03. 2018
Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodněn.Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu... číst dále

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

01. 03. 2018
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018,... číst dále

Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou

03. 01. 2018
Čl. I. - Obecná ustanovení[právní úprava] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“), dává v § 7a správci daně možnost stanovit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při splnění zákonných... číst dále

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

03. 01. 2018
463 VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravnéhoa o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst.... číst dále
Předchozí stránka / Další stránka (1/4)
Novinky