Aktuality
Předchozí stránka / Další stránka (1/7)

12/06/2024

U dohod o provedení práce se od poloviny roku významně mění povinnosti zaměstnavatelů. Nejde jen o oznamování nástupu všech DPP, ale i o hlášení příjmů. Novinka u dohod o provedení práce brzy završí legislativní proces. Novelu s číslem sněmovního tisku 570, která změnu...
číst dále

30/05/2024

Vážení klienti, v souladu s VOP zveřejňujeme nový ceník služeb platný od 1.7.2024 do 30.6.2025. Na základě rozdílu indexu spotřebitelských cen mezi 04/2023 a 04/2024 dochází ke zvýšení cen o 4,20%.
číst dále

11/01/2024

Minimální mzdu čeká od ledna historické navýšení. Vzroste na 18 900 Kč, to představuje růst o 9,2 %, tedy o 1 600 Kč. Kromě minimální mzdy porostou také některé úrovně zaručené mzdy, a to následovně: V 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %, Ve 2. skupině...
číst dále

03/11/2023

Podle nového znění § 72, odst. 3) zákona o DPH dojde s účinností od 1. 1. 2024 k omezení nároku na odpočet DPH při pořízení vozidla kategorie M1, které je dlouhodobým majetkem plátce, na částku 420 000,00 Kč, tj. základ daně maximálně 2 000 000 Kč. V případě pořízení...
číst dále

27/10/2023

Od roku 2024 se mají změnit sazby DPH v několika oborech. Změnou, která se dotkne všech plnění ve snížené sazbě, je sjednocení sazby 10 % a 15 % na jedinou sníženou sazbu daně 12 %. Sazba daně se uplatní podle dne vzniku povinnosti přiznat daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného...
číst dále

27/10/2023

Finanční správa pro doručení informace pro placení daně z nemovitých věcí kromě jiných způsobů využívá datové schránky. Poplatníkovi daně z nemovitých věcí, který má zřízenu datovou schránku fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické osoby podnikající a není přihlášen...
číst dále

27/10/2023

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově od 3. října 2023 využít službu předvyplnění daňového přiznání údaji, jimiž finanční správa již disponuje nebo jsou evidovány v katastru nemovitostí. Tuto v pilotním provozu nově spuštěnou službu mohou využít pouze uživatelé...
číst dále

05/10/2023

Přehled nejdůležitějších změn od 1.10.2023 Práce na dálku Podmínky práce na dálku musí definovat písemná dohoda definující parametry a podmínky práce mimo kancelář – pracoviště. Smlouva musí obsahovat přesnou definici ukončení práce na dálku, za jakých podmínek práce...
číst dále

12/05/2023

číst dále

12/05/2023

číst dále

07/11/2022

Nejvyšší správní soud rozhodoval o výši pokuty za pozdě podané přiznání k dani z nemovitých věcí v případě, kdy poplatníkovi přibyly další nemovitosti. Rozsudek (č. j. 3 Afs 124/2020-33 ze dne 27. 9. 2022) se zabýval částkou, ze které má být stanovena pokuta podle § 250...
číst dále

07/11/2022

Změny týkající se DPH Hlavní změnou v oblasti DPH bude navýšení limitu pro vznik plátcovství ze současného 1 mil. Kč nově na 2 mil. Kč. Hlavním smyslem této změny je snížení administrativy na straně daňových poplatníků. Nově se nebudou muset podnikatelé registrovat k DPH,...
číst dále

22/09/2022

V letošním roce došlo k novele zákona o silniční dani. Největší novinkou je vyjmutí všech vozidel do 3,5 t z předmětu daně. Také byla zrušena povinnost zálohování u vozidel, která nadále předmětem daně jsou. Jiné jsou sazby daně. Finanční správa vyzývá poplatníky, kteří...
číst dále

14/09/2022

S účinností od 1. 7. 2022 došlo k novelizaci zákona o daních z příjmů, a to mimo jiné v oblasti bezplatného poskytnutí tzv. nízkoemisního vozidla (zejména elektromobily a plug-in hybridy) zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. K dané problematice vydala Finanční...
číst dále

05/09/2022

Od 20.8.22 dochází k výrazné úpravě sazeb stravného, viz vyhláška MPSV č. 237/2022. Nové hranice jsou takovéto:   PC trvá 5 - 12 hodin: 120 - 142 Kč   PC trvá 12 - 18 hodin: 181 - 219 Kč   PC trvá nad 18 hodin: 284 - 340 Kč   Úprava limitu (ze 118 Kč na 142 Kč) má také...
číst dále

12/08/2022

Vláda dnes schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší ročnílimit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste taképodmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální...
číst dále

12/08/2022

Na najeté kilometry v rámci soukromých cest a jejich následný odpočet na dani z vozidla užívaného pro podnikatelské účely dohlédnou kamerové záznamy Policie ČR. Finanční správa má nárok si je vyžádat. Kamery kolem silnic už nebudou sloužit pouze k odhalování řidičů,...
číst dále

28/06/2022

Dnes jsme zveřejnili nový ceník služeb, který reflektuje meziroční nárůst indexu spotřebitelských cen ostatních služeb (05/2021 - 05/2022) ve výši 11,2 %, který zveřejňuje Český statistický úřad.
číst dále

22/11/2021

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky musí zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování (použití laickou osobou). Testování musí probíhat alespoň...
číst dále

01/03/2021

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 217 ze dne 26. 2. 2021 je naše účetní kancelář uzavřena, neboť podle výše uvedeného usnesení se ode dne 1. 3. 2021 do dne 21. 3. 2021 zakazuje poskytování služeb vedení účetnictví a daňové evidence v provozovnách. Pokud do naší kanceláře...
číst dále
Předchozí stránka / Další stránka (1/7)
Novinky - výpis všech