účetní a
daňové
poradenství

Hlavní změny připravované novelou zákona o dani z přidané hodnoty od roku 2019

03. 10. 2018
V Poslanecké sněmovně leží od června vládní daňový balíček - novely několika zákonů, v tom také rozsáhlá novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, která by podle předkladatele měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2019. Do novely byly především zapracovány požadavky Evropské... číst dále

Od září se zintenzivní kontroly nelegálního zaměstnávání

05. 09. 2018
Na konci měsíce srpna se na tom při společném jednání dohodli zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a Policie České republiky. Vedle plánované kontrolní činnosti proběhnou mimořádné celostátní kontrolní... číst dále

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR

07. 08. 2018
Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy... číst dále

Valorizace cen služeb od 1.8.2018

02. 07. 2018
V návaznosti na meziroční růst spotřebitelských cen služeb za období 1.6.2017 - 31.5.2018 vyhlášený Českým statistickým úřadem jsme přikročili k provedení valorizace cen služeb v našem novém ceníku služeb, který je platný a účinný od 1.8.2018. Ačkoli meziroční nárůst... číst dále

Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb

19. 06. 2018
Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i... číst dále

Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018

12. 06. 2018
Od 1. června 2018 se z nemocenského pojištění nově poskytuje dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, pečující o osobu, která potřebuje poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné... číst dále

Novela zákona o evidenci tržeb míří na vládu

07. 06. 2018
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi. Návrh novely zákona upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb. Podnikatelé,... číst dále

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

07. 06. 2018
Současná česká účetní legislativa neobsahuje konkrétní úpravu způsobu účtování a vykazování digitálních měn. Tuto problematiku zatím neupravují ani mezinárodní účetní standardy (dále „IFRS“) a ze strany tvůrců IFRS prozatím nebylo vydáno ani žádné doporučení týkající... číst dále

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2018

07. 03. 2018
Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní již od 1. ledna 2013 pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 finančních úřadů s územní působností... číst dále

Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna

01. 03. 2018
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu... číst dále

Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby

01. 03. 2018
Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodněn.Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu... číst dále

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

01. 03. 2018
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018,... číst dále

Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou

03. 01. 2018
Čl. I. - Obecná ustanovení[právní úprava] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“), dává v § 7a správci daně možnost stanovit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při splnění zákonných... číst dále

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

03. 01. 2018
463 VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravnéhoa o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst.... číst dále

Upozornění k tiskopisům 2017

07. 12. 2017
Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).Upozorňujeme... číst dále

Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017 o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

24. 11. 2017
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: § 1 Předmět úpravy Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný... číst dále

Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti

07. 11. 2017
Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti pro zdaňovací období započatá v roce 2018. Od 1. 1. 2018 tak bude platný nový tiskopis Prohlášení poplatníka (vzor č. 26), který byl oddělen od... číst dále

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. od 1.1.2018

01. 11. 2017
Podle Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. se od 1.1.2018 zvyšuje hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%). Měsíční limit bude nově od 1.1.2018 činit 119 916 Kč, roční limit bude činit 1 438 992 Kč. Tato částka se také stane od 1.1.2018 maximálním vyměřovacím... číst dále

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

17. 10. 2017
Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění... číst dále

Varování pro "dohodáře"

14. 07. 2017
Dnes 14. července 2017 vyšel ve sbírce listin zákon č. 206/2017 Sb., který novelizuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Mimo jiné, novelizace v zákoně o zaměstnanosti ruší možnost být evidován jako uchazeč o zaměstnání a současně pracovat na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele.... číst dále
Předchozí stránka / Další stránka (1/3)
Novinky