Aktuality
Nové sazby stravného

05 / 09 / 2022

Od 20.8.22 dochází k výrazné úpravě sazeb stravného, viz vyhláška MPSV č. 237/2022. Nové hranice jsou takovéto:

 

PC trvá 5 - 12 hodin: 120 - 142 Kč

 

PC trvá 12 - 18 hodin: 181 - 219 Kč

 

PC trvá nad 18 hodin: 284 - 340 Kč

 

Úprava limitu (ze 118 Kč na 142 Kč) má také dopad na výši osvobození stravovacího paušálu dle §6/9/b ZDP. Nově bude osvobozen peněžitý příspěvek až do 99,40 Kč.

Novinky - výpis všech