Aktuality
Pokuta za pozdní podání přiznání k dani z nemovitostí

07 / 11 / 2022

Nejvyšší správní soud rozhodoval o výši pokuty za pozdě podané přiznání k dani z nemovitých věcí v případě, kdy poplatníkovi přibyly další nemovitosti.

Rozsudek (č. j. 3 Afs 124/2020-33 ze dne 27. 9. 2022) se zabýval částkou, ze které má být stanovena pokuta podle § 250 odst. 1 písm. a) DŘ za pozdě podané přiznání k dani z nemovitostí při nabytí dalších nemovitostí. V takovém případě vzniká povinnost podat přiznání do 31. ledna aktuálního roku.

Poplatník do přiznání nezahrnul pozemek, u nějž činila daňová povinnost 18 Kč. Celková daňová povinnost vč. pozemku měla činit přes 144 tisíc Kč. Prodlení s podáním přiznání bylo přes tisíc dnů. Výše pokuty za pozdě podané daňové přiznání počítaná z celkové daňové povinnosti včetně nezahrnutého pozemku činila 7 222 Kč.

Nejvyšší správní soud potvrdil, že způsob výpočtu pokuty z celkové daňové povinnosti odpovídá daňovému řádu. Pokuta tedy nemá být počítána jenom z částky odpovídající dani z pozemku, který nebyl do přiznání zahrnut

Novinky - výpis všech