Aktuality
Očekávané změny v sazbách DPH od roku 2024

27 / 10 / 2023

Od roku 2024 se mají změnit sazby DPH v několika oborech.

Změnou, která se dotkne všech plnění ve snížené sazbě, je sjednocení sazby 10 % a 15 % na jedinou sníženou sazbu daně 12 %. Sazba daně se uplatní podle dne vzniku povinnosti přiznat daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby před tímto dnem.

Dále má dojít k následujícím přesunům mezi sazbami daně:

Nulové sazbě daně mají nově podléhat knihy, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, brožury, hudebniny nebo kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží uvedené v příslušném kódu nomenklatury celního sazebníku.

Z 21 % do 12 % se má přesunout příležitostná hromadná doprava osob. Přímo jsou v příloze uvedeny kontaktní a brýlové čočky. Změny se týkají vymezení zdravotnického materiálu, přístrojů a pomůcek.

Ze snížené do 21 % se má přesunout:

 • točené alkoholické pivo
 • řezané květiny a dekorativní listoví
 • letecká hromadná doprava cestujících a jejich zavazadel
 • palivové dřevo
 • kadeřnické a holičské služby
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
 • opravy jízdních kol
 • úklidové práce v domácnostech
 • služby autorů a umělců
 • sběr, přeprava a skládkování komunálního odpadu

Novinky - výpis všech