Aktuality
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2024

11 / 01 / 2024

Minimální mzdu čeká od ledna historické navýšení. Vzroste na 18 900 Kč, to představuje růst o 9,2 %, tedy o 1 600 Kč.

Kromě minimální mzdy porostou také některé úrovně zaručené mzdy, a to následovně:

  • V 1. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 9,2 %,
  • Ve 2. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,9 %,
  • Ve 3. skupině prací navýšení o 1 600 Kč, tj. o 8,1 %,
  • V 8 skupině prací navýšení o 3 200 Kč, tj. o 9,2 %

Do pěti let je cílem dosáhnout poměru minimální a průměrné mzdy ve výši 45 %. Zvýšení minimální mzdy by mělo zajistit podle současného předpokládaného nárůstu průměrné mzdy dosažení tohoto poměru ve výši 41,1 %. Těmto změnám předchází návrh novely zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy pro další období. Zákon tak stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy.

Tabulka: porovnání minimální a zaručené mzdy roku 2024 s rokem 2023, viz příloha.

Aktualita - ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY PRO ROK 2024

Skupina prací.pdf (89 kB)
Novinky - výpis všech