Aktuality
27/01/2021

V souvislosti se změnami v daňovém řádu od 1. 1. 2021 si dovolujeme upozornit naše klienty na skutečnost, že daňová přiznání k daním z příjmů se od tohoto roku podávají podle níže uvedeného klíče: V případě, že poplatník má povinný audit je lhůta pro podání přiznání...
číst dále

10/12/2020

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení...
číst dále

04/12/2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo v tiskové zprávě dne 16. listopadu 2020, že minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválila vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne...
číst dále

04/12/2020

    ze dne 16. listopadu 2020,   kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění...
číst dále

20/10/2020

Vláda dne 16. října 2020 schválila příspěvek, tzv. kompenzační bonus, 500 Kč denně pro podnikatele, kteří museli kvůli nejnovějším opatřením vlády uzavřít provozy nebo jim bylo zamezeno podnikání. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informovala ministryně financí...
číst dále

20/10/2020

Vláda schválila kvůli epidemii nového typu koronaviru další odložení povinných periodických pracovnělékařských prohlídek na dobu nouzového stavu. Na tiskové konferenci 16. října 2020 po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Na jaře nebyly nutné...
číst dále

20/10/2020

Živnostníci, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, budou mít i při druhé vlně epidemie koronaviru nárok na ošetřovné. Bude ve výši 400 korun na den po celou dobu uzavření škol. Podporu lidé získají na dítě do deseti let nebo postiženého člověka,...
číst dále

20/10/2020

Vláda 16. října 2020 schválila odklad elektronické evidence tržeb (EET) do konce roku 2022. ČTK to sdělilo ministerstvo financí. EET je aktuálně kvůli dopadům šíření koronaviru pro všechna odvětví přerušena do konce letošního roku. Ministerstvo navrhlo další odklad na základě...
číst dále

08/10/2020

Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně. V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 bylo v první polovině roku 2020 u daně silniční rozhodnuto o prominutí příslušenství...
číst dále

22/09/2020

Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. S touto revoluční změnou počítá návrh stravenkového paušálu, který je součástí projednávaného...
číst dále

22/09/2020

Ve středu 15. 9. 2020 po vrácení Senátem prošel podruhé Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nyní čeká už pouze na podpis prezidenta republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zrušení této daně bude platit se zpětnou účinností pro převody...
číst dále

27/08/2020

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Novela...
číst dále

03/07/2020

Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislostis výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění...
číst dále

02/07/2020

Zpracoval: Petr Kout a Tomáš Líbal, aktualizace k 11. 6. 2020 PŘEHLED JE ZPRACOVÁN PŘEDNOSTNĚ ZA ÚČELEM INFORMOVÁNÍ NAŠICH KLIENTŮ. BEZPLATNĚ JEJ NABÍZÍME K POUŽITÍ I OSTATNÍM ZÁJEMCŮM. AUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEHO POUŽITÍ, SPRÁVNOST A ÚPLNOST. Daně z...
číst dále

29/06/2020

V návaznosti na meziroční růst spotřebitelských cen služeb za období 1. 6. 2019 - 31. 5. 2020 vyhlášený Českým statistickým úřadem jsme přikročili k provedení valorizace cen služeb v našem novém ceníku služeb, který je platný a účinný od 1. 8. 2020. Meziroční nárůst cen...
číst dále

26/06/2020

Legislativním procesem úspěšně prošel zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C).Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec...
číst dále

15/06/2020

Tiskové oddělení MPSV zveřejnilo výsledek zasedání vlády ČR konajícího se 8. června 2020. Vláda ČR na svém  zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy...
číst dále

15/06/2020

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází k prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro prominutí POKUTY za pozdní podání přiznání a ÚROKŮ spojených s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy...
číst dále

15/06/2020

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jak fyzických, tak právnických osob lze bez jakýchkoliv sankcí podat a daň uhradit do 18. 8. 2020. Tato úleva se však netýká těch právnických osob, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok. Dále se tato úleva netýká subjektů, jejichž...
číst dále

15/06/2020

Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace Vydáno 8. 6. 2020 19:10 Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních...
číst dále
Novinky - výpis všech