Aktuality
08/10/2020

Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně. V souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 bylo v první polovině roku 2020 u daně silniční rozhodnuto o prominutí příslušenství...
číst dále

22/09/2020

Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy Už příští rok bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. S touto revoluční změnou počítá návrh stravenkového paušálu, který je součástí projednávaného...
číst dále

22/09/2020

Ve středu 15. 9. 2020 po vrácení Senátem prošel podruhé Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Nyní čeká už pouze na podpis prezidenta republiky a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Zrušení této daně bude platit se zpětnou účinností pro převody...
číst dále

27/08/2020

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Novela...
číst dále

03/07/2020

Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislostis výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění...
číst dále

02/07/2020

Zpracoval: Petr Kout a Tomáš Líbal, aktualizace k 11. 6. 2020 PŘEHLED JE ZPRACOVÁN PŘEDNOSTNĚ ZA ÚČELEM INFORMOVÁNÍ NAŠICH KLIENTŮ. BEZPLATNĚ JEJ NABÍZÍME K POUŽITÍ I OSTATNÍM ZÁJEMCŮM. AUTOŘI NENESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JEHO POUŽITÍ, SPRÁVNOST A ÚPLNOST. Daně z...
číst dále

29/06/2020

V návaznosti na meziroční růst spotřebitelských cen služeb za období 1. 6. 2019 - 31. 5. 2020 vyhlášený Českým statistickým úřadem jsme přikročili k provedení valorizace cen služeb v našem novém ceníku služeb, který je platný a účinný od 1. 8. 2020. Meziroční nárůst cen...
číst dále

26/06/2020

Legislativním procesem úspěšně prošel zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tedy prominutí odvodu ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu (tzv. Antivirus C).Využít prominutí pojistného za měsíce červen, červenec...
číst dále

15/06/2020

Tiskové oddělení MPSV zveřejnilo výsledek zasedání vlády ČR konajícího se 8. června 2020. Vláda ČR na svém  zasedání schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na prodloužení režimu A programu Antivirus, který zmírňuje přímé dopady nákazy...
číst dále

15/06/2020

Na základě rozhodnutí ministryně financí, které je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020, dochází k prodloužení lhůt pro splnění podmínek pro prominutí POKUTY za pozdní podání přiznání a ÚROKŮ spojených s pozdní úhradou daně z nabytí nemovitých věcí či zálohy...
číst dále

15/06/2020

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jak fyzických, tak právnických osob lze bez jakýchkoliv sankcí podat a daň uhradit do 18. 8. 2020. Tato úleva se však netýká těch právnických osob, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok. Dále se tato úleva netýká subjektů, jejichž...
číst dále

15/06/2020

Ing. Michal Žurovec Ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace Vydáno 8. 6. 2020 19:10 Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních...
číst dále

10/06/2020

Dnes zveřejnilo Ministerstvo financí na svých stránkách ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 infomraci, že je možné podat daňové přiznání k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2019 bez sankcí do 18. srpna 2020. Ministerstvo financí tento krok opět učinilo velmi zvláštním...
číst dále

15/05/2020

Další velká pomoc firmám. Vláda schválila návrh MPSV v oblasti sociálního pojištění Firmy a podniky si mohou do 20. října odložit platby sociálního pojištění (24,8 % mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance...
číst dále

15/05/2020

Poslanecká Sněmovna ve středu 6. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které...
číst dále

03/04/2020

Ve Finančním zpravodaji č.6 vyšlo oznámení ministryně financí, týkající se dvou oblastí. Jednak se promíjí DPH na výstupu z vyjmenovaných darů na výrobu ochranných prostředků. A dále se promíjejí sankce za pozdě odvedené zálohy na silniční daň, budou-li uhrazeny do 15....
číst dále

02/04/2020

Sdílíme s Vámi přehled způsobů, jak vyřešit uzavření provozu nebo nedostatek práce pro zaměstnance, které připravil daňový poradce, Ing. Tomáš Hajdušek, ev.č. 1381.
číst dále

01/04/2020

Dovolujeme si upozornit naše klienty, že Ministerstvo průmylu a obchodu ČR vydalo přehled toho, jaká opatření či programy pro podnikatele a živnostníky jsou připraveny na pomoc v boji s následky pandemie koronaviru. Ve dvou přehledných tabulkách naleznete, na co lze podporu využít,...
číst dále

16/03/2020

Upozorňujeme naše klienty, že kancelář je v období od 16.3. do 8.4. uzavřena pro osobní styk s klienty. Naši zaměstnanci pracují převážně z domova. Návštěva kanceláře je možná pouze po domluvě s konkrétním pracovníkem kanceláře. Pokud nám potřebujete doručit doklady,...
číst dále

13/03/2020

Zásilky ze zemí mimo EU do 22 eur dosud nepodléhají dani z přidané hodnoty. Ministerstvo financí však ve čtvrtek do připomínkového řízení předložilo novelu zákona o DPH, která tuto výjimku ruší. Osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě do 22 eur bude s účinností od...
číst dále
Novinky - výpis všech