účetní a
daňové
poradenství

Upozornění k tiskopisům 2017

07. 12. 2017
Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).Upozorňujeme... číst dále

Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017 o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

24. 11. 2017
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: § 1 Předmět úpravy Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný... číst dále

Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti

07. 11. 2017
Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti pro zdaňovací období započatá v roce 2018. Od 1. 1. 2018 tak bude platný nový tiskopis Prohlášení poplatníka (vzor č. 26), který byl oddělen od... číst dále

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. od 1.1.2018

01. 11. 2017
Podle Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. se od 1.1.2018 zvyšuje hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%). Měsíční limit bude nově od 1.1.2018 činit 119 916 Kč, roční limit bude činit 1 438 992 Kč. Tato částka se také stane od 1.1.2018 maximálním vyměřovacím... číst dále

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

17. 10. 2017
Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění... číst dále

Varování pro "dohodáře"

14. 07. 2017
Dnes 14. července 2017 vyšel ve sbírce listin zákon č. 206/2017 Sb., který novelizuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Mimo jiné, novelizace v zákoně o zaměstnanosti ruší možnost být evidován jako uchazeč o zaměstnání a současně pracovat na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele.... číst dále

Výdajové paušály živnostníků v roce 2017 a 2018

14. 07. 2017
Od soboty 1. července 2017 došlo také účinkem novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. ke zpřísnění limitů pro výdajové paušály živnostníků (§ 7, odst. 7, zákona č. 586/1992 Sb.). Naštěstí pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou... číst dále

Zvýšení slev na dani od 1.7.2017

11. 07. 2017
Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., který mění stávající zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mimo jiné v oblasti výše daňových zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem v domácnosti. Od 1.7.2017 se tak zvýšilo daňové zvýhodnění na 2.... číst dále

Uzavření kanceláře Olomouc dne 7.7.2017

03. 07. 2017
Oznamujeme všem klientům, že kancelář v Olomouci bude dne 7.7.2017 úplně uzavřena a to z důvodu hromadného čerpání dovolených. Od 10.7.2017 se Vám opět budeme věnovat. Děkujeme za pochopení. číst dále

Zveřejnili jsme nový ceník služeb

30. 06. 2017
Tak jako každé léto, zveřejňujeme pro naše klienty nový ceník služeb platný od 1.8.2017 do 31.7.2018. Jelikož jsme od roku 2014 ceny našich služeb drželi na stejné úrovni, od 1.8.2017 zvyšujeme v souladu s růstem indexu spotřebitelských cen za roky 2015 a 2016 v průměru o 2,7% (Zdroj:... číst dále

Minimální mzda od 1.1.2017

16. 01. 2017
Od 1.1.2017 se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dochází... číst dále

Pomůcka pro zatřídění činností poplatníků pro účely EET - NACE 56

16. 01. 2017
Zveřejňujeme návod GFŘ pro zatřídění poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb dle § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Jde o návod pro otrlé poplatníky, ale měl by být již příští pondělí zveřejněn na oficiálních stránkách www.e-trzby.cz číst dále

Rozhovor s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem

16. 01. 2017
Rozhovor s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem, který vyšel 31.10.2016 v časopisu Týden. Za měsíc startuje elektronická evidence tržeb (EET). V listopadu začne testovací provoz. Šéf Generálního finančního ředitelství MARTIN JANEČEK slibuje, že stát alespoň... číst dále

Elektronická evidence tržeb II

16. 01. 2017
Vzhledem k blížícímu se startu elektronické evidence tržeb (EET) od 1. 12. 2016 bychom rádi informovali naše klienty, že již nyní je vhodné se na zavedení EET připravit. Předně mi dovolte upozornit na fakt, že zákon č. 112/2016 Sb., který elektronickou evidenci tržeb zavádí, nepostihuje... číst dále

Elektronická evidence tržeb

16. 01. 2017
Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat... číst dále

Ceník služeb platný od 1.8.2016 do 31.7.2017

16. 01. 2017
V Olomouci dne 29.6.2016 V souladu s článkem V. Všeobecných obchodních podmínek pro vedení účetnictví a daňové evidence, verze 2.40, zveřejňujeme dnešního dne nový ceník služeb platný od 1.8.2016 do 31.7.2017. Ceník si můžete prostudovat a vytisknout níže. číst dále

Uzavření kanceláře z důvodu dovolených

16. 01. 2017
Oznamujeme všem našim váženým klientům, že kancelář Hálkova 171/2, Olomouc bude dne 4.7.2016, 7.7.2016 a 8.7.23016 úplně uzavřena, a to z důvodu hromadného čerpání dovolených. Děkujeme za pochopení. Michal Podivinský číst dále

Služby podléhající první snížené sazbě DPH

16. 01. 2017
V souvislosti s publikováním zákona č. 113/2016 ve Sbírce zákonů dne 13. 4. 2016 vstoupí k 1. 12. 2016 v účinnost změna přílohy č. 2 k zákonu o DPH, kdy mezi služby podléhající první snížené sazbě DPH 15 % přibydou i služby stravovací uvedené pod kódem 56 klasifikace produkce... číst dále

Daňové zvýhodnění na dani na vyživované dítě

16. 01. 2017
Dovoluji si upozornit na skutečnost, že dne 25. 4. 2016 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 125/2016 Sb., který novelizuje zákon o daních z příjmů, mimo jiné, i v oblasti výše uplatňovaných daňových zvýhodnění na děti, které jsou v zákoně definovány v § 35c. Daňové... číst dále

První poznatky Finanční správy z prověřování kontrolních hlášení

16. 01. 2017
Finanční správa by chtěla v prvé řadě touto cestou poděkovat plátcům daně za to, že většina z nich si plní své povinnosti tak dobře, že jakékoliv prověřování v souvislosti s kontrolním hlášením není u nich potřeba. Nicméně první analýzou kontrolních hlášení byly... číst dále
Novinky