účetní a
daňové
poradenství

Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna

01. 03. 2018
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu... číst dále

Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby

01. 03. 2018
Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodněn.Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu... číst dále

EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn

01. 03. 2018
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018,... číst dále

Pokyn č. GFŘ-D-33 ke stanovení daně paušální částkou

03. 01. 2018
Čl. I. - Obecná ustanovení[právní úprava] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“), dává v § 7a správci daně možnost stanovit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při splnění zákonných... číst dále

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot

03. 01. 2018
463 VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2017 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravnéhoa o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst.... číst dále

Upozornění k tiskopisům 2017

07. 12. 2017
Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).Upozorňujeme... číst dále

Nařízení vlády ze dne 6. listopadu 2017 o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

24. 11. 2017
Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb: § 1 Předmět úpravy Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný... číst dále

Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti

07. 11. 2017
Dne 19. 10. 2017 vydalo GFŘ nový vzor tiskopisu pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a pro plátce daně ze závislé činnosti pro zdaňovací období započatá v roce 2018. Od 1. 1. 2018 tak bude platný nový tiskopis Prohlášení poplatníka (vzor č. 26), který byl oddělen od... číst dále

Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. od 1.1.2018

01. 11. 2017
Podle Nařízení vlády č. 343/2017 Sb. se od 1.1.2018 zvyšuje hranice pro aplikaci solidárního zvýšení daně (sazba 7%). Měsíční limit bude nově od 1.1.2018 činit 119 916 Kč, roční limit bude činit 1 438 992 Kč. Tato částka se také stane od 1.1.2018 maximálním vyměřovacím... číst dále

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2017

17. 10. 2017
Dne 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny se týkají plnění... číst dále

Varování pro "dohodáře"

14. 07. 2017
Dnes 14. července 2017 vyšel ve sbírce listin zákon č. 206/2017 Sb., který novelizuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Mimo jiné, novelizace v zákoně o zaměstnanosti ruší možnost být evidován jako uchazeč o zaměstnání a současně pracovat na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele.... číst dále

Výdajové paušály živnostníků v roce 2017 a 2018

14. 07. 2017
Od soboty 1. července 2017 došlo také účinkem novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. ke zpřísnění limitů pro výdajové paušály živnostníků (§ 7, odst. 7, zákona č. 586/1992 Sb.). Naštěstí pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou... číst dále

Zvýšení slev na dani od 1.7.2017

11. 07. 2017
Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., který mění stávající zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů mimo jiné v oblasti výše daňových zvýhodnění na vyživované děti žijící s poplatníkem v domácnosti. Od 1.7.2017 se tak zvýšilo daňové zvýhodnění na 2.... číst dále

Uzavření kanceláře Olomouc dne 7.7.2017

03. 07. 2017
Oznamujeme všem klientům, že kancelář v Olomouci bude dne 7.7.2017 úplně uzavřena a to z důvodu hromadného čerpání dovolených. Od 10.7.2017 se Vám opět budeme věnovat. Děkujeme za pochopení. číst dále

Zveřejnili jsme nový ceník služeb

30. 06. 2017
Tak jako každé léto, zveřejňujeme pro naše klienty nový ceník služeb platný od 1.8.2017 do 31.7.2018. Jelikož jsme od roku 2014 ceny našich služeb drželi na stejné úrovni, od 1.8.2017 zvyšujeme v souladu s růstem indexu spotřebitelských cen za roky 2015 a 2016 v průměru o 2,7% (Zdroj:... číst dále

Minimální mzda od 1.1.2017

16. 01. 2017
Od 1.1.2017 se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dochází... číst dále

Pomůcka pro zatřídění činností poplatníků pro účely EET - NACE 56

16. 01. 2017
Zveřejňujeme návod GFŘ pro zatřídění poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb dle § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Jde o návod pro otrlé poplatníky, ale měl by být již příští pondělí zveřejněn na oficiálních stránkách www.e-trzby.cz číst dále

Rozhovor s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem

16. 01. 2017
Rozhovor s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem, který vyšel 31.10.2016 v časopisu Týden. Za měsíc startuje elektronická evidence tržeb (EET). V listopadu začne testovací provoz. Šéf Generálního finančního ředitelství MARTIN JANEČEK slibuje, že stát alespoň... číst dále

Elektronická evidence tržeb II

16. 01. 2017
Vzhledem k blížícímu se startu elektronické evidence tržeb (EET) od 1. 12. 2016 bychom rádi informovali naše klienty, že již nyní je vhodné se na zavedení EET připravit. Předně mi dovolte upozornit na fakt, že zákon č. 112/2016 Sb., který elektronickou evidenci tržeb zavádí, nepostihuje... číst dále

Elektronická evidence tržeb

16. 01. 2017
Od pondělí 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnosti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb budou operátoři zodpovídat... číst dále
Novinky