účetní a
daňové
poradenství

Ceník

Základní informace

Naše služby poskytujeme klientům pouze za finanční úplatu. Klient má právo si vybrat, zda bude raději platit za skutečně vykonané služby anebo budou služby oceněny paušálně, tedy v předem stanovené výši. V prvním případě celková cena služby vzniká součtem cen jednotlivých skutečně vykonaných služeb za měsíc. Takto klient platí jen za to, co skutečně vykonáme, nicméně každý měsíc fakturuje naprosto rozdílnou částku. V případě druhém klient platí předem dohodnutou částku, která opravňuje klienta požadovat po nás určitý předem smluvený objem služeb, které poskytneme. Klient tak přesně zná náklady spojené s vedením účetnictví a poradenstvím. Pro základní informaci o cenách našich služeb uvádíme vybrané položky našeho ceníku služeb. Kompletní ceník Vám bude na vyžádání zaslán elektronickou poštou. Požádat o jeho zaslání můžete prostřednictvím obecné e-mailové adresy, případně si jej můžete stáhnout.

Doklady potřebné pro navázání spolupráce

Pro navázání spolupráce s naší kanceláří budeme potřebovat od Vás, našich klientů, množství informací, které jsou nezbytné pro správné nastavení našich informačních systémů podle Vašich požadavků a představ. Níže naleznete úplný seznam podkladů, o které Vás požádáme v prvních dnech naší spolupráce.