účetní a
daňové
poradenství

Mzdy a personalistika

Našim klientům každý měsíc připravujeme na základě předaných podkladů pro zpracování mezd veškeré tiskové sestavy související s výplatou mezd jejich zaměstnanců. Jsme vždy připraveni sepsat pracovní smlouvu, dohody o rozvázání pracovního poměru, nebo například zastoupit klienta před kontrolními orgány, které správnost výpočtu mezd pravidelně kontrolují.

Měsíčně zpracováváme pro naše klienty několik stovek výplatních pásek a obstaráváme pro ně i všechny související formality v oblasti personalistiky a zastupování před správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřady práce a inspekoráty práce. To našim klientům umožňuje soustředit se plně na své podnikání.

Co Vám nabízíme ?

  • kompletní zpracování mezd, včetně zúčtování daní, sociálního a zdravotního pojištění, mzdové sestavy dle požadavků klienta
  • zpracujeme různé typy mezd podle konkrétních požadavků, vždy podle platné legislativy
  • zasílání výplatních pásek v uzavřených (diskrétních) obálkách
  • zajištění importu dat do Vašeho účetního softwaru prostřednictvím XML komunikace
  • konzultace v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • spolupráce a poradenství při tvorbě vnitropodnikových směrnic v oblasti mezd a personalistiky
  • vedení personální evidence a zajištění styku s příslušnými úřady, zejména při kontrolní činnosti
  • absolutní diskrétnost a vysoký standard ochrany osobních údajů