Účetní a Daňové Poradenství.

My Vás provedeme světem účetnictví, daní a poplatků.

Věnujte nám trochu času a prozkoumejte, jaké služby Vám nabízí účetní a daňově-poradenská společnost UDP AUSTRIA s.r.o. Najděte metody vedení účetnictví a daňové evidence. Zjistěte, jakým způsobem zpracujeme pro Vaši společnost mzdy a připravíme pracovně-právní dokumenty. Kontaktujte daňového poradce a nechejte si poradit v oblasti daní a poplatků. Víte, kdy máte daně platit a v jaké výši? Požádejte daňového poradce o odklad podání daňového přiznání k dani z příjmů.


Ceník


Základní informace

Naše služby poskytujeme klientům pouze za finanční úplatu. Klient má právo si vybrat, zda bude raději platit za skutečně vykonané služby anebo budou služby oceněny paušálně, tedy v předem stanovené výši. V prvním případě celková cena služby vzniká součtem cen jednotlivých skutečně vykonaných služeb za měsíc. Takto klient platí jen za to, co skutečně vykonáme, nicméně každý měsíc fakturuje naprosto rozdílnou částku. V případě druhém klient platí předem dohodnutou částku, která opravňuje klienta požadovat po nás určitý předem smluvený objem služeb, které poskytneme. Klient tak přesně zná náklady spojené s vedením účetnictví a poradenstvím. Pro základní informaci o cenách našich služeb uvádíme vybrané položky našeho ceníku služeb. Kompletní ceník Vám bude na vyžádání zaslán elektronickou poštou. Požádat o jeho zaslání můžete prostřednictvím obecné e-mailové adresy, případně si jej můžete stáhnout.

Ceník služeb 2023 - 2024 (období od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2024)

Dne 12.5.2023 jsme vydali a zveřejnili nový ceník služeb platný od 1.7.2023 do 30.6.2024. V ceníku se projevuje meziroční nárůst indexu spotřebitelských cen ostatních služeb v České republice za obobí 05/2025 - 04/2023 ve výši 14,30 % v soualdu s Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb, verze 2-80. Pro názornost přikládáme i přehledovou tabulku růstu spotřebitelských cen získanou z ČSÚ a také výpočet zvýšení ceny služeb.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ceník služeb 2022 - 2023 (období od 1. 8. 2022 do 30. 6. 2023)

Vzhledem k úpravě všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb zveřejňujeme ceník platný do 30. 6. 2023.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ceník služeb 2022 - 2023 (období od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023)

Dne 28.6.2022 jsme vydali a zveřejnili nový ceník služeb platný od 1.8.2022 do 31.7.2023. V ceníku se projevuje meziroční nárůst indexu spotřebitelských cen ostatních služeb v České republice za obobí 05/2021 - 05/2022 ve výši 11,2 %.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ceník služeb 2021 - 2022 (období od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022)

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Navázání spolupráce


S našimi klinety spolupracujeme výhradně na základě písemné smlouvy. Za účelem navázání spolupráce, prosím, kontaktujte našeho jednatele a daňového poradce, Michala Podivinského, který má tuto agendu na starosti. Každá smlouva je individuální a je potřeba ji řádně s klientem prodiskutovat. Některé věci jsou ale pevně stanovené, a ty máme včleněny do Všeobcených obchodních podmínek pro poskytování služeb a Obecných podmínek pro poskytování daňového poradenství. Oba tyto dokumenty si můžete pročíst už dnes, teď hned.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Pro navázání spolupráce s naší kanceláří budeme potřebovat od Vás, našich klientů, množství informací, které jsou nezbytné pro správné nastavení našich informačních systémů podle Vašich požadavků a představ. Níže naleznete úplný seznam podkladů, o které Vás požádáme v prvních dnech naší spolupráce.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Pošlete nám kontakt a my se Vám ozveme ohledně spolupráce.

Váš e-mail/telefon (vyžadováno)*

Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Modul: kontakty